Meer duidelijkheid fosfaatrechten na uitspraak hoogste rechter

Op dinsdag 31 oktober besloot het Haagste gerechtshof de staat in het gelijk in een hoger beroep tegen 51 melkveehouders. Conclusie: de boeren dienen zich toch aan de fosfaatwetregels te houden. Met deze uitspraak worden de melkveehouders op alle fronten in het ongelijk gesteld.

In mei dit jaar werd het fosfaatreductieplan voor de 51 boeren buiten werking gesteld. Dit omdat, volgens de voorzieningenrechter, de regeling niet te voorzien was doordat ze voor de peildatum onomkeerbare financiële investeringsverplichtingen zijn aangegaan. De staat is vervolgens in hoger beroep gegaan, waardoor de fosfaatregeling voor de boeren nu weer wordt ingevoerd. Ook dienen de koeien te worden afgestoten tot het aantal op het referentiepeil van 2 juli 2015.

Meer melkveehouders naar de rechter

Na de uitspraak in mei, waarbij de groep melkveehouders in het gelijk werden gesteld, stapten nog eens 400 boeren naar de rechter om dezelfde kwestie. Ook bij deze zaak ging de staat in hoger beroep. De uitspraak hier van is nog niet bekend.

Conclusie Landbouwstart.nl

Wat deze uitspraak betekent voor de handel in fosfaatrechten? In ieder geval meer duidelijk voor de sector. Met uitspraken als deze, lijkt er zekerheid te zijn over de toekomst van de fosfaatrechten en weinig staat een invoering op 1 januari 2018 nu nog in de weg.