Minder export dikke fractie per 1 oktober

Sinds het invoeren van het verplichte bemonsteren door externe partijen, bij het afvoeren van dikke fractie, is de export aanzienlijk gedaald. Dit blijkt uit navraag die we hebben gedaan bij de NVWA.

Sinds 1 oktober is het bemonstering door een onafhankelijk monsternemer verplicht. In de eerste week van oktober is slechts 20% verwerkt ten opzichte van de week daarvoor.

De vraag is of deze trend zich voortzet, en wat de gemeten gehaltes gaan doen. Onze verwachting is dat met name de fosfaatgehalten lager zullen uitvallen dan daarvoor, waardoor export van dikke fractie relatief duurder wordt. Ook scheiden van mest is dan minder interessant. Dit zou de druk op de mestmarkt kunnen verhogen. Ook zal hiermee de prijs voor VVO’s waarschijnlijk stijgen.