Ontwikkelingen melkveestapel 2017

Minister Kamp waarschuwt voor onverantwoorde groei Melkveestapel. Dit bericht is u vast niet ontgaan. Hoe staat het er voor met de veestapel?

Melkveehouders moeten hun veestapel de komende maanden niet meer laten groeien omdat zij anders de derogatie alsnog dreigen te verliezen. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Na een forse inkrimping eerder dit jaar is de veestapel de afgelopen maanden weer met circa 10.000 melkkoeien gegroeid. Daardoor wordt het moeilijker om aan het einde van het jaar te voldoen aan de Europese regels.

Wil Meulenbroeks, voorzittervan de landelijke vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland, wil dat groeicijfer nuanceren: “Kamp spreekt over forse groei. Dat wil ik graag nuanceren. We hebben in het najaar altijd vanwege het afkalfpatroon op veel bedrijven een wat groter aantal dieren in de stal. Het is veel belangrijker om te benadrukken dat we met elkaar in staat zijn geweest om de veestapel fors te verkleinen.”

Neemt niet weg dat ook Meulenbroeks vindt dat melkveehouders scherp moeten blijven. “We kunnen nu niet verslappen. We moeten met elkaar scherp blijven en zorgen dat er geen reden is om de derogatie niet te verlengen. Dan zijn we verder van huis. Dus bij dezen een oproep aan melkveehouders let op het aantal dieren op je bedrijf.” De afspraken zijn dat Nederland eind december onder het Europese fosfaatplafond moet zijn om de derogatie te behouden. Het verlies van deze uitzonderingspositie kan financiële gevolgen hebben. “Gelukkig zegt minister Kamp ook dat Nederland op dit moment nog steeds op koers ligt.”

Streven fosfaatreductie binnen handbereik

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de fosfaatproductie in de melkveehouderij in de eerste negen maanden van dit jaar met 9,2 miljoen kilo is afgenomen. Dat is onder meer het gevolg van het fosfaatreductieplan waar sector en overheid samen aan hebben gewerkt. Doel van het fosfaatreductieplan is om dit jaar in totaal 8,2 miljoen kilo fosfaat te reduceren. Met de behaalde 9,2 miljoen kilo is dat streven binnen handbereik.